Talenplein - Online talenplatform

“Hoe meer talen je kent, hoe meer mens je bent.” (Keizer Karel)

Wat en leerdoel

Het talenplein biedt allerlei mogelijkheden tot taaloefenen. Het wordt gerealiseerd door het Centrum voor Toegepaste Linguïstiek van de Universiteit Hasselt (BE), www.uhasselt.be/ctl.

Taal is een uniek communicatiemiddel, dat niet alleen bestaat uit woorden en zinnen. Daarom biedt het talenplein meer. Er wordt ook aandacht besteed aan de communicatieve cultuur; taalgemeenschap, typische gebaren, houdingen, symbolen, gebruiken, historische en folkloristische figuren, monumenten en landschappen, economische en andere activiteiten.

Doelgroep

Het richt zich tot de taalleerder, van peuter tot supersenior, en de taalleraar of taalcoach uit elk type van onderwijs, formeel of informeel.

Concreet

Het hart van het EMR-talenplein biedt

Hoe gebruiken

Het talenplein is vrij toegankelijk. Een codering laat selecties-op-maat toe, met een uitgekiende feedback, met doorklik naar alle verwante oefeningen, met een origineel didactisch woordenboek. Men kan oefenen, met toegang tot alle beschikbare hulpmiddelen. En zonder feedback kan men zijn kennis testen: een eindscore geeft het verdict. Tegen de klok stel je je record scherper. Met concurrenten treed je in competitie. In beide gevallen kun je de rangschikking online volgen.
Door te selecteren volgens leerlijnen kan men werken op afgebakende grammaticale topics of op de communicatie in specifieke situaties.

Meer info

Willy Clijsters, Professor Emeritus Universiteit Hasselt

Contact

Willy Clijsters: willy.clijsters@uhasselt.be - Tel.: + 32 11 26 86 80
Universiteit Hasselt, Linguacluster, Agoralaan, B-3590 Diepenbeek

Zoeken Beeldengalerij Download
 
© Universiteit Hasselt – Centrum Toegepaste Linguïstiek, 2010
sitemap | disclaimer | EU
Linguacluster